Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Adroddiad

New Annual Report for 2016 published
Dyddiad Cyhoeddi: 06/11/2017

We are pleased to announce the release of the latest annual air quality report for Wales.

The report covers the WAQFs activity in 2016 and important policy developments in 2016. As usual we review the latest trends in air pollution measurements and implications for policy compliance as well as maps of Air Quality for NO2, O3, PM10 and PM2.5 in 2016.

The area of special interest this year looks at the use of vegetation to reduce air pollution. We have also included a health chapter which this year looks at air pollution and health inequalities.

» Download 2016 Annual Report - English (pdf)
» Download 2016 Annual Report - Welsh (pdf)

Comparison of the Modelled National Air Quality Maps with 2015 Welsh AQ Monitoring Data
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/2017

» Download report (pdf)

Science and Innovation Report for M4 study report
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/2017

» Download report (pdf)

New Annual Report for 2015 published
Dyddiad Cyhoeddi: 19/10/2016

We are pleased to announce the release of the latest annual air quality report for Wales.

The report covers the WAQFs activity in 2015 and important policy developments in 2015. As usual we review the latest trends in air pollution measurements and implications for policy compliance as well as maps of Air Quality for NO2, O3, PM10 and PM2.5 in 2015.

The area of special interest this year looks at Welsh air quality exposure indicators. There is also an additional chapter this year which discusses the effect of air quality in Wales on public health.

» Download 2015 Annual Report - English (pdf)
» Download 2015 Annual Report - Welsh (pdf)

New Annual Report for 2014 published
Dyddiad Cyhoeddi: 29/10/2015

This year we are celebrating 20 years of the Welsh Air Quality Forum. The report highlights the policy successes since 1990, discussing pivotal pieces of legislation implemented over the last 25 years that continue to provide relevance and purpose to the group. We have also highlighted the advances of the Welsh Air Quality Forum in the last 20 years. Including increases in real-time monitoring and significant improvements in website tools. Resulting in increased competence and capacity in the field.

As usual we review the latest trends in air pollution measurements and implications for policy compliance as well as maps of Air Quality for NO2, O3, PM10 and PM2.5 in 2014.

» Download 2014 Annual Report - English (pdf)
» Download 2014 Annual Report - Welsh (pdf)

Comparison of the Modelled National Air Quality Maps with 2012 Welsh AQ Monitoring Da
Dyddiad Cyhoeddi: 19/12/2014

Produced by Ricardo-AEA on behalf of the Welsh Government

» Adroddiad (pdf)

New Annual Report for 2013 published
Dyddiad Cyhoeddi: 01/10/2014

We are pleased to announce the release of the latest annual air quality report for Wales.

For the 2013 report we have summarised recent European Policy updates. This includes the proposals to revise the National Emissions Ceiling Directive; the convention on Long-range Transboundary Air Pollutants; and new developments in Air Quality e-Reporting.

As usual we review the latest trends in air pollution measurements and implications for policy compliance.

We have also provided details of Air Pollution 'Episodes' in 2013. These being, a Particulate Matter episode in March 2013 and an Ozone and Particulate Matter episode in April 2013.

» Download 2013 Annual Report - English (pdf)
» Download 2013 Annual Report - Welsh (pdf)

New Annual Report for 2012 published
Dyddiad Cyhoeddi: 09/10/2013

We are pleased to announce the release of the 2012 annual air quality report for Wales.

This year we have outlined the Purpose and Activities of the new Natural Resources Wales body (NRW).

The annual review of the latest trends in air pollution measurements and implications for policy compliance have been carried for 2012.

There is also information on the Welsh Government's Short Term Action Plan for Port Talbot area.

» Download 2012 Annual Report - English (pdf)
» Download 2012 Annual Report - Welsh (pdf)

Science and Innovation Report on Particle Composition
Dyddiad Cyhoeddi: 31/12/2012, by Lorenzo Labrador

Produced by Ricardo-AEA on behalf of the Welsh Government and the Welsh Air Quality Forum

» Adroddiad (pdf)

Comparison of the Modelled National Air Quality Maps with 2011 Welsh AQ Monitoring Data
Dyddiad Cyhoeddi: 02/11/2012, by Agnieszka Griffin and Shaun Brace

Produced by Ricardo-AEA on behalf of the Welsh Government

» Adroddiad (pdf)

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2011
Dyddiad Cyhoeddi: 09/10/2012

Rydym yn falch o gyflwyno'r adroddiad blynyddol diweddaraf ar ansawdd aer ar gyfer Cymru.

Eleni, buom yn edrych yn fanwl ar fonitro metelau ar ffurf ronynnol, yn enwedig mewn ambell leoliad ller oedd hynnyn broblem ledled Cymru. Fel arfer rydym yn adolygur tueddiadau diweddaraf mewn mesuriadau llygredd aer ar goblygiadau ar gyfer cydymffurfio pholisi.


Rydym hefyd yn darparu crynodeb o ddosbarthiad gofodol diweddaraf llygryrddion aer ledled Cymru ac yn adolygu "Cymru Fyw Fframwaith Amgylchedd Naturiol".

» Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol 2011 - Cymraeg (pdf)

Adroddiad Gwyddoniaeth ac Arloesedd Mesuriadau Gronynnol gan System Mesur Dynameg Hidlyddion
Dyddiad Cyhoeddi: 26/07/2012, by Rachel Yardley & Brian Stacey

» Adroddiad (pdf)

Astudiaeth o Ansawdd Aer yr Amgylchedd ym Mhort Talbot o 1 Ionawr i 31 Rhagfyr 2011
Dyddiad Cyhoeddi: 24/05/2012

» Adroddiad ()

Adroddiad Gwyddoniaeth ac Arloesedd ar Dueddiadau NO2 a NOx yng Nghymru
Dyddiad Cyhoeddi: 31/01/2012, by Rachel Yardley

Produced by AEA on behalf of the Welsh Air Quality Forum

» Adroddiad (pdf)

Cymharur mapiau ansawdd aer a fodelwyd yn genedlaethol gyda data monitro ansawdd aer Cymru, 2010
Dyddiad Cyhoeddi: 09/12/2011, by Agnieszka Griffin

Produced by AEA on behalf of Welsh Air Quality Forum

» Report (pdf)

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol newydd ar gyfer 2010
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/2011, by AEA

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cyhoeddir adroddiad ansawdd aer blynyddoedd diweddaraf ar gyfer Cymru.

Eleni, rydym yn edrych yn fanylach ar achosion ac effeithiau Llygredd Aer Trawsffiniol Pellgyrhaeddol ar Hysbysiad Ymestyn Amser i gydymffurfio gwerthoedd terfyn yr UE a bennir yng Nghyfarwyddeb Ansawdd Aer yr Amgylchedd yr UE (2008/50/CE) ar gyfer nitrogen deuocsid.

Rydym hefyd yn darparu crynodeb o dueddiadau hirdymor a dosbarthiad gofodol llygryddion aer yng Nghymru ac adolygir Dangosyddion Cyflwr yr Amgylchedd.

» Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol 2010 - Cymraeg (pdf)

Adroddiad ar Lefelau Uwchlawr Trothwy o PM10 Margam 2010
Dyddiad Cyhoeddi: 13/06/2011, by Stewart Eaton

» Adroddiad (pdf)

Cymharur mapiau ansawdd aer a fodelwyd yn genedlaethol gyda data monitro ansawdd aer Cymru, 2009
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/2011, by Agnieszka Griffin

Produced by AEA on behalf of Welsh Air Quality Forum

» Report (pdf)

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol newydd ar gyfer 2009
Dyddiad Cyhoeddi: 24/09/2010, by AEA

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr adroddiad ansawdd aer blynyddol diweddaraf ar gyfer Cymru wedi'i gyhoeddi. Eleni, mae ein prif erthygl yn ystyried y cysylltiadau rhwng ansawdd aer a newid yn yr hinsawdd, ac mae'n cynnwys cyngor ymarferol ar sut gall unigolion leihau eu hl troed carbon.

Rydym hefyd yn darparu crynodeb o ddigwyddiadau llygredd aer diweddar o ddiddordeb, gan gynnwys cipolwg ar y gweithgareddau pan ffrwydrodd llosgfynydd Eyjafjallajokull yng Ngwlad yr Ia ym mis Ebrill a Mai 2010.

» Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol 2009 - Saesneg (pdf)

Cymharur mapiau ansawdd aer a fodelwyd yn genedlaethol gyda data monitro ansawdd aer Cymru, 2008
Dyddiad Cyhoeddi: 01/11/2009, by Agnieszka Griffin & Ioannis Tsagatakis

Lluniwyd gan AEA ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru

» Report (pdf)

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Newydd 2008 ar 1 Hydref
Dyddiad Cyhoeddi: 29/09/2009, by AEA

Rydym yn falch o ddweud bod yr adroddiad ansawdd aer blynyddol diweddaraf ar gyfer Cymru wedii gyhoeddi, ac mae ar gael iw lawrlwytho nawr. Eleni rydym yn edrych ar nifer o ddigwyddiadau llygru aer diddorol yn ystod 2008, o ganlyniad i lwch yn cael ei gludo o bell a thraffig y ffordd. Rydym hefyd yn cynnal ymchwiliadau cynhwysfawr ir tueddiadau diweddaraf a dosbarthiad gofodol llygryddion yng Nghymru.

Eleni, am y tro cyntaf, rydym yn adolygu gweithgareddau amrywiol Fforwm Ansawdd Aer Cymru; rydym hefyd wedi casglu astudiaethau achos a phrofiad ymarferol aelodaur Fforwm syn gweithredur dadansoddwyr gronynnau FDMS diweddaraf.

Mae amrywiaeth gynhwysfawr o ddadansoddiadau, ystadegau, crynodebau data a graffiau ansawdd aer wediu cynnwys ar CD, a ddarperir gyda chopau caled or adroddiad.

» Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol 2008 - Saesneg (pdf)

Cymharur mapiau ansawdd aer cenedlaethol enghreifftiol gyda data monitro ansawdd aer Cymru, 2007
Dyddiad Cyhoeddi: 01/11/2008, by Ioannis Tsagatakis & Andrew Kent

Produced by AEA on behalf of Welsh Assembly Government

» Adroddiad (pdf)

Adroddiad Blynyddol Newydd ar gyfer 2007
Dyddiad Cyhoeddi: 02/10/2008

Maen bleser gennym gyhoeddi bod adroddiad ansawdd aer blynyddol diweddaraf Cymru wedii ryddhau ac ar gael iw lawrlwytho ar unwaith. Eleni rydym yn edrych ar rai digwyddiadau llygredd aer diddorol yn ystod 2007 o ganlyniad i a) Llwch a mwg yn cael eu cludo o bell a b) Noson Tn Gwyllt. Yn ogystal ag edrych ar y tueddiadau diweddaraf a dosbarthiad gofodol llygryddion yng Nghymru rydym hefyd yn bwrw golwg fanylach ar faterion syn effeithio ar ansawdd yr aer o gwmpas Port Talbot. Ir darllenydd mwy technegol neu sydd am wybod mwy, mae amrywiaeth gynhwysfawr o ystadegau, crynodebau data, graffiau a dadansoddiadau ansawdd aer manwl wediu cynnwys ar CD, a ddarperir gyda chopau caled or adroddiad.

Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn ar y cyd Fforwm Ansawdd Aer Cymru ar gyfer Llywodraeth y Cynulliad a phobl Cymru. Ynghyd gwefan ansawdd aer Cymru, sef www.welshairquality.co.uk, maen darparur ffynhonnell ddata fwyaf dibynadwy, cyflawn ac awdurdodol ar faterion llygredd aer yng Nghymru.

» Gallwch ei lawrlwytho yma - English (pdf)

Cymharur mapiau ansawdd aer cenedlaethol enghreifftiol gyda data monitro ansawdd aer Cymru, 2006
Dyddiad Cyhoeddi: 01/11/2007, by Ioannis Tsagatakis & Andrew Kent

Produced by AEA on behalf of Welsh Assembly Government

» Adroddiad (pdf)

Adroddiad Blynyddol Newydd ar gyfer 2006
Dyddiad Cyhoeddi: 08/10/2007

Maen bleser gennym gyhoeddi bod yr adroddiad ansawdd aer blynyddol diweddaraf ar gyfer Cymru wedii ryddhau, ac ar gael iw lawrlwytho ar unwaith. Maer darparu gwybodaeth hawdd iw deall am lefelau, tueddiadau ac effeithiau llygredd aer ym mhob cwr o Gymru yn ystod 2006. Ir darllenydd mwy technegol neu sydd am wybod mwy, mae amrywiaeth gynhwysfawr o ystadegau, crynodebau data, graffiau a dadansoddiadau ansawdd aer manwl wediu cynnwys ar CD, a ddarperir gyda chopau caled or adroddiad.

Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn ar y cyd Fforwm Ansawdd Aer Cymru ar gyfer Llywodraeth y Cynulliad a phobl Cymru. Ynghyd gwefan ansawdd aer Cymru, sef www.welshairquality.co.uk, maen darparur ffynhonnell ddata fwyaf dibynadwy, cyflawn ac awdurdodol ar faterion llygu aer yng Nghymru.

» Gallwch ei lawrlwytho yma - English (pdf)

Greenhouse Gas Inventories for England, Scotland, Wales and Northern Ireland: 1990 - 2005
Dyddiad Cyhoeddi: 31/08/2007, by Joanna Jackson, Yvonne Li, Neil Passant, Glen Thistlethwaite, Amanda Thomson & Laura Cardenas

» Adroddiad (pdf)
» Atodiad 1 (pdf)
» Atodiad 2.1 (pdf)
» Atodiad 2.2 (pdf)
» Atodiad 2.3 (pdf)
» Atodiad 2.4 (pdf)
» Atodiad 2.5 (pdf)
» Tabl Pifod (xls)

Lilgredd Aer yng Nghymru 2005
Dyddiad Cyhoeddi: 24/01/2007, by Netcen

Dymar degfed adroddiad blynyddol ar ansawdd aer yng Nghymru. Maen canolbwyntio ar
ddarparu gwybodaeth hawdd ei deall am lefelau ac effeithiau llygredd aer ledled Cymru yn
ystod 2005.

» Y brif ddogfen (pdf)

Cymhariaeth rhwng y mapiau ansawdd aer cenedlaethol a data monitro ansawdd aer Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 01/09/2006, by James Sturman

Paratowyd gan AEA ar ran Fforwm Ansawdd Aer Cymru

» Adroddiad (pdf)

Lilgredd Aer yng Nghymru 2004
Dyddiad Cyhoeddi: 01/12/2005, by AEA Technology -Netcen

Dyma nawfed adroddiad blynyddol Fforwm Ansawdd Aer Cymru i Gymdeithas Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd (Cymru) a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'n canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth hawdd ei defnyddio am ansawdd aer ledled Cymru yn ystod 2004.

» Y brif ddogfen (pdf)

Cymhariaeth rhwng y mapiau ansawdd aer cenedlaethol a data monitro ansawdd aer Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 01/10/2005, by AJK

Paratowyd gan AEA ar ran Fforwm Ansawdd Aer Cymru

» Adroddiad (pdf)

Adroddiad WAQ 2003
Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2005

» Y brif ddogfen

Cymharu mapiau modelu ansawdd aer cenedlaethol data monitro ansawdd aer Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 01/01/2005, by Andrew Kent and John Stedman, Netcen

»  (pdf)

Adroddiad WAQ 2002
Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2003

» Y brif ddogfen
» Atodiadau

Adroddiad WAQ 2001
Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2002

» Y brif ddogfen

Adroddiad WAQ 2000
Dyddiad Cyhoeddi: 01/05/2001

» Crynodeb
» Y brif ddogfen

Lawrlwytho Acrobat Reader

Mae angen rhaglen Adobe Acrobat Reader i weld ffeiliau PDF. Mae'r rhaglen hon eisoes yn rhan o fersiynau diweddaraf Internet Explorer a Netscape Navigator, felly ni fydd angen i chi ei gosod. Os nad oes gennych chi Acrobat Reader, cliciwch y ddolen gyswllt isod.