Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Gwasanaeth Gwybodaeth Llygredd Aer

Mynegai a Bandiau

Yn y DU, mae´r rhan fwyaf o wasanaethau gwybodaeth llygredd aer yn defnyddio system fynegai a bandiau a gymeradwywyd gan y Pwyllgor ar Effeithiau Meddygol Llygryddion AerThis link opens in a new window (COMEAP). Mae´r system yn defnyddio mynegai 1-10 wedi´i rannu yn bedwar band i roi mwy o fanylion am lefelau llygredd aer mewn dull syml, yn debyg i´r mynegai haul neu´r mynegai paill.

 • 1-3 (Isel)
 • 4-6 (Cymedrol)
 • 7-9 (Uchel)
 • 10 (Uchel Iawn)

Caiff y mynegai llygredd aer cyffredinol ar gyfer safle neu ranbarth ei gyfrif o´r crynodiad uchaf o bum llygrydd:

 • Nitrogen deuocsid
 • Sylffwr deuocsid
 • Osôn
 • Gronynnau PM2.5
 • Gronynnau < 10µm

Rhagolygon Llygredd Aer

Mae Rhagolygon Ansawdd Aer yn cael eu cyhoeddi fesul rhanbarth ar gyfer tri gwahanol fath o ardal:

 • Mewn trefi a dinasoedd sy´n agos at ffyrdd prysur
 • Mannau eraill mewn trefi a dinasoedd
 • Ardaloedd gwledig

Mae rhagolygon yn seiliedig ar ragweld mynegai llygredd aer ar gyfer yr achos gwaethaf posib o´r pum llygrydd a restrwyd uchod, ym mhob rhanbarth.