Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Safonau ac Amcanion Ansawdd Aer

Crynodiadau dros amser penodol sy´n cael eu hystyried yn dderbyniol yng ngoleuni´r hyn sy´n hysbys am effeithiau pob llygrydd ar iechyd a´r amgylchedd yw safonau llygredd aer. Gellir eu defnyddio hefyd fel meincnod i weld a yw llygredd aer yn gwella neu´n gwaethygu.

Mae uwch na´r safon-yn cyfeirio at gyfnod o amser (a ddiffinnir ym mhob safon) lle mae´r crynodiad yn uwch na´r hyn a bennwyd gan y safon. Er mwyn gallu cymharu gwahanol lygryddion, y gellir mynegi´r safonau yn nhermau gwahanol amseroedd cyfartalog, bydd nifer y dyddiau lle cofnodwyd crynodiad uwch na´r safon yn cael ei nodi´n aml.

Amcan yw dyddiad targed lle na ddylai´r achosion o fod yn uwch na´r safon fod yn uwch na rhif penodol.

Diffinnir yr amcanion a fabwysiadwyd yn y DU yn y Strategaeth Ansawdd Aer ddiweddaraf ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a gyhoeddwyd ar 17 Gorffennaf 2007. Mae´r rhai hynny sydd â gwerth cyfyngedig sy´n ofynnol o dan Epil Gyfarwyddebau´r UE ar Ansawdd Aer wedi´u trawsnodi i gyfraith y DU drwy Reoliadau Safonau Ansawdd Aer 2007 a ddaeth i rym ar 15 Rhagfyr 2007.

Mae crynodeb o Amcanion Ansawdd Aer cyfredol y DU yma.

Crynodeb o amcanion y Strategaeth Ansawdd Aer Genedlaethol

Llygrydd Amcan I´w gyflawni erbyn
Concentration Measured as
Bensen      
Pob Awdurdod 16.25 µg m-3 Cymedr Blynyddol Parhaus 31 Rhagfyr 2003
Awdurdodau Cymru a Lloegr yn unig 5.00 µg m-3 Cymedr Blynyddol 31 Rhagfyr 2010
1,3-BiwtadÏen 2.25 µg m-3 Cymedr Blynyddol Parhaus 31 Rhagfyr 2003
Carbon monocsid      
Awdurdodau Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn unig 10.0 mg m-3 Uchafswm Cymedr 8 Awr dyddiol parhaus 31 Rhagfyr 2003
Plwm 0.5 µg m-3 Cymedr Blynyddol 31 December 2004
  0.25 µg m-3 Cymedr Blynyddol 31 Rhagfyr 2008
Nitrogen deuocsid 200 µg m-3 ni ddylai fod yn uwch na hyn fwy na 18 gwaith y flwyddyn Cymedr 1 Awr 31 Rhagfyr 2005
  40 µg m-3 Cymedr Blynyddol 31 Rhagfyr 2005
Gronynnau (PM10) (grafimetrig)      
Pob Awdurdod 50 µg m-3, ni ddylai fod yn uwch na hyn fwy na 35 gwaith y flwyddyn Cymedr Dyddiol 31 Rhagfyr 2004
40 µg m-3 Cymedr Blynyddol 31 Rhagfyr 2004
Gronynnau (PM10) (grafimetrig) * 25 µg m-3 (target) Cymedr Blynyddol 2020
Pob Awdurdod 15% cut in urban background exposure Cymedr Blynyddol 2010 - 2020
Sylffwr deuocsid 350 µg m-3, ni ddylai fod yn uwch na hyn fwy na 24 gwaith y flwyddyn Cymedr 1 Awr 31 Rhagfyr 2004
  125 µg m-3, ni ddylai fod yn uwch na hyn fwy na 3 gwaith y flwyddyn Cymedr 24 Awr 31 Rhagfyr 2004
  266 µg m-3, ni ddylai fod yn uwch na hyn fwy na 35 gwaith y flwyddyn Cymedr 15 Munud 31 Rhagfyr 2005
Hydrocarbonau poly aromatig * 0.25 ng m-3 Cymedr Blynyddol 31 Rhagfyr 2010
osôn * 100 µg m-3 ni ddylai fod yn uwch na hyn fwy na 10 gwaith y flwyddyn Gwerthoedd cymedr 8 awr ynteu awr 31 Rhagfyr 2005

* heb ei gynnwys yn y rheoliadau
      Newydd amcanionUK Air Quality Objectives for protection of vegetation and ecosystems - July 2007

Llygrydd Amcan I´w gyflawni erbyn
Concentration Measured as
Nitrogen deuocsid (for protection of vegetation & ecosystems) * 30 µg m-3 Cymedr Blynyddol 31 Rhagfyr 2000
Sylffwr deuocsid (for protection of vegetation & ecosystems) * 20 µg m-3
20 µg m-3
Cymedr Blynyddol
Winter Average (Oct - Mar)
31 Rhagfyr 2000
osôn * 18000 µg m-3.h AOT40+, calculated from 1h values May-July. Mean of 5 years, starting 2010 01 Ionawr 2010

*heb ei gynnwys yn y rheoliadau
+ AOT 40 yw swm y gwahaniaethau rhwng crynodiadau fesul awr 80µg m-3 (=40ppb) a 80 µg m-3, dros gyfnod penodol yn defnyddio dim ond cyfartalion 1 awr a fesurwyd rhwng 0800 a 2000.
      Newydd amcanion