Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

Plwm a Metelau Trwm

Source A of the pollutionMae´r lefelau plwm trefol wedi lleihau´n sylweddol ers cyflwyno petrol di-blwm yn y DU. Byd diwydiant sydd wedi gollwng y mwyaf o blwm i´r amgylchedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig gweithfeydd toddi metel anfferrus eilaidd. Bellach, mae´r lefelau uchaf o blwm a metelau trwm yn deillio o´r ardaloedd diwydiannol hyn.

Gall symiau bach iawn o blwm fod yn niweidiol, yn enwedig i fabanod a phlant ifanc.Yn ogystal, os yw mam feichiog yn cael ei llygru gan blwm gall hynny amharu ar iechyd y plentyn yn y groth. Mae yna gysylltiad wedi´i wneud hefyd rhwng plwm -nam meddyliol, perfformiad motor gweledol a niwed niwrolegol mewn plant, a gallu i gofio a chanolbwyntio.