Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

Carbon monocsid

Source A of the pollutionNwy gwenwynig di-arogl a di-liw yw Carbon Monocsid (CO) a gynhyrchir wrth i danwydd beidio -chael ei hylosgi´n llwyr neu yn aneffeithiol. Caiff ei gynhyrchu gan drafnidiaeth ffyrdd yn bennaf, yn arbennig cerbydau sy´n rhedeg ar betrol.

Mae´r nwy hwn yn atal trefn cludo arferol ocsigen yn y gwaed. Gall hyn arwain at leihad sylweddol yng nghyflenwad ocsigen i´r galon, yn arbennig i bobl sydd -chlefyd y galon.