Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

1,3-BiwtadÏen

Source A of the pollutionMae 1,3-biwtadÏen, fel bensen, yn VOC sy´n cael ei ryddhau i´r atmosffer yn bennaf wrth i gerbydau diesel a phetrol hylosgi tanwydd. Mae 1,3-biwtadÏen hefyd yn gemegyn pwysig mewn rhai prosesau diwydiannol, yn arbennig cynhyrchu rwber synthetig.

Mae effeithiau iechyd cronig posib yn cynnwys canser, anhwylderau´r system nerfol ganolog, niwed i´r iau a´r arennau, anhwylderau atgenhedlu, a namau geni.