Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

Bensen

Source A of the pollutionMae bensen yn VOC sy´n bresennol mewn swm isel mewn petrol. Prif ffynonellau bensen yn yr atmosffer yn Ewrop yw dosbarthiad a hylosgiad petrol. O´r rhain, hylosgi gan gerbydau petrol yw´r ffynhonnell unigol fwyaf (70% o´r holl allyriadau).

Mae effeithiau iechyd cronig posib yn cynnwys canser, anhwylderau´r system nerfol ganolog, niwed i´r iau a´r arennau, anhwylderau atgenhedlu, a namau geni.