Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

Micro-Lygryddion Organig Gwenwynig (TOMPS)

Source A of the pollutionSource B of the pollutionCaiff TOMPs eu cynhyrchu wrth i danwydd beidio -chael ei hylosgi´n llwyr. Maent yn cynnwys amrywiaeth cymhleth o gemegion gyda rhai ohonynt yn garsinogenig neu´n wenwynig iawn er eu bod yn cael eu rhyddhau mewn symiau bychain iawn. Mae cyfansoddion y categori hwn yn cynnwys:

  • PAHs (Hydrocarbonau PolyAromatig)
  • PCBs (Biffenylau PolyClorinedig)
  • Deuocsinau
  • Ffwranau

Gall TOMPS achosi ystod eang o effeithiau, o ganser i imiwnedd is i anhwylderau´r system nerfol a gall amharu ar ddatblygiad plant. Nid oes dogn ´trothwy´ gall y swm lleiaf posib achosi niwed.