Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

Gronynnau Mân

Source A of the pollutionSource B of the pollution(PM(PM10, PM(PM2.5 a PM(PM1)- Mae Gronynnau Mân yn cynnwys ystod eang o ddeunyddiau sy´n deillio o ffynonellau amrywiol yn cynnwys:

  • ffynonellau hylosgi (traffig ffordd yn bennaf);
  • gronynnau eilaidd, sef sylffad a nitrad yn bennaf sy´n cael eu ffurfio gan adweithiau cemegol yn yr atmosffer, a´u cludo o bellafoedd Ewrop yn aml;
  • gronynnau bras, pridd mewn daliant a llwch (e.e. o´r Sahara), heli, gronynnau biolegol a gronynnau o waith adeiladu.

Caiff gronynnau eu mesur mewn nifer o ffracsiynau gwahanol faint yn ôl eu diamedr erodynameg cymedrig. Mae´r rhan fwyaf o´r gwaith monitro´n canolbwyntio ar PM10, ond mae´r ffracsiynau mwy Mân fel PM2.5 a PM1 yn ennyn mwy o ddiddordeb erbyn hyn o ran effeithiau ar iechyd. Gall gronynnau Mân dreiddio´n ddwfn i´r ysgyfaint lle maent yn gallu achosi llid a dirywiad yng nghyflwr pobl sydd -chlefyd y galon a´r ysgyfaint. Yn ogystal, gallant gludo cyfansoddion carsniogenig a amsugnir ar yr wyneb i´r ysgyfaint.