Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

Ocsidiau Nitrogen

Source A of the pollutionSource B of the pollutionMae ocsid nitrogen (NO) yn deillio´n bennaf o allyriadau cerbydau ffyrdd a phrosesau hylosgi eraill fel y diwydiant cyflenwi trydan. Nid yw NO yn niweidiol i iechyd. Fodd bynnag, ar ôl iddo gael ei ryddhau i´r atmosffer, bydd NO yn cael ei ocsideiddio´n gyflym iawn i fod yn nitrogen deuocsid (NO2), sy´n niweidiol i iechyd. Mae NO2 a NO yn ocsidiau nitrogen ac yn cael eu galw yn ocsidiau nitrogen (NOx).

Gall nitrogen deuocsid lidio´r ysgyfaint a golygu na all pobl wrthsefyll heintiau resbiradol fel y ffliw cystal. Gall dod i gysylltiad parhaus neu aml -chrynodiadau llawer uwch na´r hyn a geir yn yr awyrgylch arferol arwain at fwy o achosion o salwch resbiradol aciwt mewn plant.