Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Llygryddion

Dewiswch lygrydd o´r rhestr isod am fwy o wybodaeth.

Sylffwr Deuocsid

Source A of the pollutionMae sylffwr deuocsid (SO2) yn cael ei gynhyrchu pan fo deunydd, neu danwydd, sy´n cynnwys sylffwr yn cael ei losgi. Yn fyd-eang, daw llawer o´r sylffwr deuocsid yn yr atmosffer o ffynonellau naturiol, ond y brif ffynhonnell yn y DU yw gorsafoedd pwer sy´n llosgi tanwydd ffosil, yn arbennig glo ac olewau trwm. Gall defnydd domestig eang o lo arwain at grynodiadau uchel lleol o SO2 hefyd.

Gall crynodiadau cymedrol hyd yn oed amharu ar ysgyfaint pobl sydd ag asthma. Mae lefelau uchel o sylffwr deuocsid yn arwain at frest dynn a pheswch ac yn amharu ar ysgyfaint pobl sydd ag asthma i´r graddau bod angen cymorth meddygol o bosib. Mae llygredd sylffwr deuocsid yn fwy niweidiol pan fo crynodiadau gronynnau a llygredd eraill yn uchel.