Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Monitro Llygredd Aer

Gellir rhannu methodolegau monitro aer yn bum prif fath, yn cwmpasu ystod eang o gostau a lefelau perfformiad. Mae´r dulliau a´u rhagoriaethau cymharol wedi´u nodi yn y tabl isod ac yn cael eu trafod yn yr adran ddilynol. Efallai y bydd angen cyfiawnhau defnyddio math arbennig o offer monitro mewn adroddiadau asesu ac adolygu ac felly dylid eu dewis yn briodol.

Mae´n bwysig hefyd dewis y lleoliad monitro mwyaf priodol i ymchwilio ffynhonnell neu broblem llygredd aer benodol.

Systemau Ffotogemegol a Synhwyrydd Optegol

Systemau ffotogemegol a synhwyrydd optegol- Datblygwyd amrywiaeth o ddadansoddwyr awtomatig cymharol rad yn benodol i fonitro datguddiad at ddefnydd penodol ac sy´n gludadwy. Mae´r rhain yn rhedeg ar fatris neu ar y prif cyflenwad trydan ac yn systemau synhwyrydd electrogemegol neu gyflwr solid sy´n gallu monitro ystod o lygryddion yn barhaus (carbon monocsid, nitrogen deuocsid, sylffwr deuocsid) gyda chyfartaledd amser o 15 munud neu lai. Mae´r synwyryddion hyn yn rhai sensitifrwydd isel ac yn fwyaf addas ar gyfer nodi mannau o grynodiad uchel ar ochr ffyrdd a ger ffynonellau ac ati. Mae synwyryddion cludadwy sy´n defnyddio´r egwyddor gwasgaru golau ar gael i fonitro PM10.