Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Monitro Llygredd Aer

Gellir rhannu methodolegau monitro aer yn bum prif fath, yn cwmpasu ystod eang o gostau a lefelau perfformiad. Mae´r dulliau a´u rhagoriaethau cymharol wedi´u nodi yn y tabl isod ac yn cael eu trafod yn yr adran ddilynol. Efallai y bydd angen cyfiawnhau defnyddio math arbennig o offer monitro mewn adroddiadau asesu ac adolygu ac felly dylid eu dewis yn briodol.

Mae´n bwysig hefyd dewis y lleoliad monitro mwyaf priodol i ymchwilio ffynhonnell neu broblem llygredd aer benodol.

Monitro Pwynt Awtomatig

Dadansoddwyr optegol pell/llwybr hir Mae´r offerynnau hyn yn defnyddio techneg spectrosgopig llwybr hir i gymryd mesuriadau amser real o´r crynodiad o lygryddion amrywiol sydd wedi´u hintegreiddio ar hyd llwybr rhwng ffynhonnell olau a datguddiwr. Gellir defnyddio offerynnau sy´n defnyddio´r system Spectrosgopeg Amsugno Optegol Gwahaniaethol (DOAS) i fonitro data ar gyfer nitrogen deuocsid, sylffwr deuocsid a bensen. Er mwyn sicrhau bod y data a gynhyrchwyd yn gywir a dibynadwy, mae angen gweithdrefnau rheoli ansawdd/sicrhau ansawdd, gweithredol, graddnodiad a chynnal o safon uchel.