Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Monitro Llygredd Aer

Gellir rhannu methodolegau monitro aer yn bum prif fath, yn cwmpasu ystod eang o gostau a lefelau perfformiad. Mae´r dulliau a´u rhagoriaethau cymharol wedi´u nodi yn y tabl isod ac yn cael eu trafod yn yr adran ddilynol. Efallai y bydd angen cyfiawnhau defnyddio math arbennig o offer monitro mewn adroddiadau asesu ac adolygu ac felly dylid eu dewis yn briodol.

Mae´n bwysig hefyd dewis y lleoliad monitro mwyaf priodol i ymchwilio ffynhonnell neu broblem llygredd aer benodol.

Samplu Actif (Lled-Awtomatig)

Dulliau Dadansoddwr Pwynt Amser Real Awtomatig -Mae´r rhain yn cynhyrchu mesuriadau cydraniad uchel (cyfartaledd yr awr neu gyfnod byrrach) ar gyfer ocsidiau nitrogen, sylffwr deuocsid, carbon monocsid a deunydd gronynnog (PM10). Mae dadansoddwyr cromatograffeg nwy (GC) hefyd yn darparu data cydraniad uchel ar gyfer bensen, a 1,3-biwtadÏen. Caiff y sampl ei ddadansoddi ar-lein ac mewn amser real. Er mwyn sicrhau bod y data a gynhyrchwyd yn gywir a dibynadwy, mae angen gweithdrefnau rheoli ansawdd/sicrhau ansawdd, gweithredol, graddnodiad a chynnal o safon uchel.