Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Monitro Llygredd Aer

Gellir rhannu methodolegau monitro aer yn bum prif fath, yn cwmpasu ystod eang o gostau a lefelau perfformiad. Mae´r dulliau a´u rhagoriaethau cymharol wedi´u nodi yn y tabl isod ac yn cael eu trafod yn yr adran ddilynol. Efallai y bydd angen cyfiawnhau defnyddio math arbennig o offer monitro mewn adroddiadau asesu ac adolygu ac felly dylid eu dewis yn briodol.

Mae´n bwysig hefyd dewis y lleoliad monitro mwyaf priodol i ymchwilio ffynhonnell neu broblem llygredd aer benodol.

Systemau Ffotogemegol a Synhwyrydd Optegol

Dulliau Samplwr Samplu Actif (lled-awtomatig) -Mae´r dulliau hyn yn casglu samplau llygryddion naill ai trwy ddull ffisegol neu gemegol i'w dadansoddi mewn labordy. Fel arfer, bydd swm penodol o aer yn cael ei bwmpio trwy gasglydd fel hidlydd neu doddiant cemegol am gyfnod penodol, i'w ddadansoddi mewn labordy. Mae´r rhain yn cynnwys samplwyr byrlymu ar gyfer sylffwr deuocsid a nitrogen deuocsid a samplwyr hidlydd grafimetrig ar gyfer PM10 a phlwm. Mae offerynnau dilyniannol gyda newidwyr sampl awtomatig ar gael.