Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Environmental Organisation Gwefannau cysylltiedig

European CommissionThis link opens in a new window - Gwefan y Comisiwn Ewropeaidd

Air PollutionThis link opens in a new window - Mae llygredd aer yn cynyddu'n raddol ac yn dylanwadu fwyaf trwy ddifetha'n hamgylchedd yn raddol. Mae llygredd aer yn fwgan real a bygythiol dros ben.

City of Cape Town - Air Quality Monitoring NetworkThis link opens in a new window - Adroddiadau am ddata ansawdd aer Rhwydwaith Monitro Ansawdd Aer Dinas Cape Town, De Affrica, o ddeg gorsaf sy'n monitro ansawdd aer SO2, NO2, PM-10, CO a O3 yn barhaus a dadansoddiad manwl o achosion o lygredd aer.

DefraThis link opens in a new window - Hafan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y DU.

EEA Home PageThis link opens in a new window - Gwefan Asiantaeth Amgylchedd Ewrop.

EnvirolinkThis link opens in a new window - Man canolog i gael gwybodaeth amgylcheddol.

Environment AgencyThis link opens in a new window - Hafan Asiantaeth yr Amgylchedd.

European Topic Centre for Air QualityThis link opens in a new window - rhan o Asiantaeth Amgylchedd Ewrop sy?n cael ei harwain gan Sefydliad Cenedlaethol Iechyd y Cyhoedd a Diogelu?r Amgylchedd yr Iseldiroedd. RIVM a 3 sefydliad arall yn cynnwys Sefydliad Ymchwil Aer Norwy. NILU Mae gwefan ETC-AQ yn cynnwys Cronfa Ddata Gwybodaeth am Ansawdd Aer Ewrop. AIRBASE.

Friends of the EarthThis link opens in a new window

Greenhouse effect AwarenessThis link opens in a new window - Y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am yr effaith ty gwydr, er mwyn codi ymwybyddiaeth am y broblem gynyddol hon. Achosir hyn pan fo rhai nwyon penodol yn atal pelydriad is-goch sy'n dianc o atmosffer y ddaear.

Greenpeace InternationalThis link opens in a new window

Highways agencyThis link opens in a new window - Manylion am yr asiantaeth, gan gynnwys map ffyrdd rhyngweithiol Lloegr sy'n rhoi gwybodaeth am waith ffyrdd ac oedi tebygol.

IVLThis link opens in a new window - yw Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol Cenedlaethol Sweden.

JRC IspraThis link opens in a new window - yw Cyd-Ganolfan Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd yn Ispra, yr Eidal.

Living Greener EverydayThis link opens in a new window - Gwefan sy'n mynd i'r afael phroblemau amgylcheddol, er mwyn helpu i sicrhau bod y dwr yn ein hafonydd ac awyr las y dyffryn yn parhau i fod yn glir a gln, trwy newid rhywfaint o'n harferion bob dydd.

SEPAThis link opens in a new window - Gwfan Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban.

The Geneva Executive CenterThis link opens in a new window - Hafan Canolfan Weithredol Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig. Gellir gweld hafan UNEP yn UNEP Home Page.

UCAR Home PageThis link opens in a new window - Hafan Corfforaeth Prifysgol Ymchwil Atomsfferig, Prifysgol Colorado.

Welcome to TNOThis link opens in a new window - hafan Sefydliad Ymchwil Wyddonol Gymhwysol yr Iseldiroedd.