Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

USA Gwefannau cysylltiedig

AQMD Air Quality InformationThis link opens in a new window - o Ardal Rheoli Ansawdd Aer Arfordir y De ? sy?n cwmpasu De Califfornia, yn cynnwys Los Angeles. Mae is-adrannau mwy arbenigol yn cynnwys adran ar smog sy?n cynnwys cyflwyniad cyffredinol, rhagolygon, adroddiadau cryno a 'data monitro amser real'

Colorado APCDThis link opens in a new window - Gwybodaeth gan Is-adran Rheoli Llygredd Aer Adran Iechyd y Cyhoedd a?r Amgylchedd Colorado.

DEQ - Division of Air Quality Home PageThis link opens in a new window - Gwybodaeth am ansawdd aer a gwybodaeth gysylltiedig o Utah.

Louisiana. Dept. of Environmental Quality - Air Quality DivisionThis link opens in a new window - yn cynnwys gwybodaeth am achosion 'yn uwch na'r safonau osôn '

National Atmospheric Deposition Program/National Trends NetworkThis link opens in a new window - Gwybodaeth gan rwydwaith monitro dyddodiad asid, Colorado.

PA DEP - Bureau of Air Quality Home PageThis link opens in a new window - Ansawdd Aer yn Nhalaith Pennsylvania ? gwybodaeth eang.

State of Maine Air Quality DataThis link opens in a new window - Data os?n cyfredol ar gyfer Maine, UDA.

Mae US EPA Office of Air and RadiationThis link opens in a new window - yn cynnwys llawer o wybodaeth, yn cynnwys AFS Home Page, Hafan Cronfa Ddata Llygredd Aer EPA, Cyhoeddiadau gan Is-adran Aer ac Ymbelydredd Asiantaeth Diogelu?r Amgylchedd UDA, AMTIC Canolfan Gwybodaeth Technoleg Monitro Amgylchol EPA, a Real-time Air Quality Information o bob cwr o UDA.

Virginia Department of Environmental QualityThis link opens in a new window - Data ansawdd aer o?r prif drefi a rhagolygon os?n.