Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Europe Gwefannau cysylltiedig

Air Quality in GibraltarThis link opens in a new window - Data a gwybodaeth am ansawdd aer Gibraltar.

Andorra Air QualityThis link opens in a new window - Gwybodaeth am lygredd atmosfferaidd, deddfwriaeth ansawdd aer, llygredd swn, newid yn yr hinsawdd a gwybodaeth feteoroleg. Gwefan Gatalaneg a Sbaeneg.

Danish air qualityThis link opens in a new window - Data ar gyfer dau rwydwaith cenedlaethol, yn cynnwys mapiau safle manwl

ENDSThis link opens in a new window - Gwybodaeth amgylcheddol Ewropeaidd yn ddyddiol.

ENFOThis link opens in a new window - Gwasanaeth gwybodaeth amgylcheddol Gogledd Iwerddon. Yn cynnwys data mwg a sylffwr deuocsid ar gyfer Dulyn, yn ogystal ? rhestri allyriadau ar gyfer nifer o lygryddion.

European CommissionThis link opens in a new window - Gwefan y Comisiwn Ewropeaidd

European Environment AgencyThis link opens in a new window - Gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop.

Federal Environmental Agency of GermanyThis link opens in a new window - The Federal Environmental Agency of Germany wefan gynhwysfawr sy?n cwmpasu llawer o weithgareddau, Almaeneg a Saesneg.

Global ObservatoryThis link opens in a new window - Gwefan Arsylwi Byd-eang yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd sy'n creu delweddau arsylwi amgylcheddol o'r ddaear a data ar nwyon tý gwydr.

Greek Ministry for The EnvironmentThis link opens in a new window - Data ansawdd aer dyddiol ar gyfer Athen, gan Weinyddiaeth yr Amgylchedd Gwlad Groeg

IIASA - TAP ProjectThis link opens in a new window - Manylion Prosiect Llygredd Aer Trawsffiniol Sefydliad Rhyngwladol Dadansoddi Systemau Cymhwysol, Laxenburg, Awstria.

IRCEL - CELINEThis link opens in a new window - yng Ngwlad Belg, sydd ? gwerthoedd os?n dyddiol dros yr haf, yn ogystal ? data hanesyddol. Tudalennau Iseldireg, Ffrangeg, Almaeneg a Saesneg.

IVLThis link opens in a new window - Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol Sweden. Crynodebau diweddaraf o'r data ansawdd aer cyfredol a data monitro amser real. Gwybodaeth ar gyfer dinasoedd Stockholm, Gothenburg, Sundsvall, Malmo ac ardal Copenhagen, a Vasteras.

Lyon, FranceThis link opens in a new window - Mae dinas Lyon, France yn cynhyrchu tudalen yn trafod ansawdd aer yn y rhanbarth.

RIVMThis link opens in a new window - tudalennau Sefydliad Cenedlaethol Iechyd y Cyhoedd a?r Amgylchedd yr Iseldiroedd.

State of the Environment Georgia 1996This link opens in a new window - Amrywiaeth eang o wybodaeth, yn cynnwys data ansawdd aer, traffig ac allyriadau diwydiannol ar gyfer y prif ddinasoedd.

State of the Environment Norway 1997This link opens in a new window - Amrywiaeth eang o wybodaeth amgylcheddol Norwyaidd, yn cynnwys dyddodiad asid.

Swedish Environmental Protection AgencyThis link opens in a new window

UMEGThis link opens in a new window - Cyhoeddi data ansawdd aer ar-lein ar gyfer talaith Baden-Wuerttemberg, yr Almaen.