Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

UK Gwefannau cysylltiedig

Air Pollution in NewhamThis link opens in a new window - Data a gwybodaeth am ansawdd aer Cyngor Newham.

Air Quality BulletinThis link opens in a new window - Yn cynnwys penawdau'r mis hwn, dolenni gwefannau ansawdd aer eraill a mwy

Air Quality EnglandThis link opens in a new window - Gwasanaeth ar-lein sy'n darparu data ar ansawdd aer i awdurdodau lleol ledled Lloegr.

Air Quality in GibraltarThis link opens in a new window - Data a gwybodaeth am ansawdd aer Gibraltar.

Air Quality in ScotlandThis link opens in a new window - Gwybodaeth am ansawdd aer yn yr Alban

Air Quality in SloughThis link opens in a new window - Data a gwybodaeth am ansawdd aer Cyngor Bwrdeistref Slough.

Air Quality in South Cambridgeshire DCThis link opens in a new window - Data a gwybodaeth am ansawdd aer Cyngor Dosbarth De Swydd Gaergrawnt.

Modelling HelpDeskThis link opens in a new window - Arweiniad i Awdurdodau Lleol ar fodel gwasgariad aer ar gyfer adolygu ac asesu.

APREDThis link opens in a new window - Gwefan Cronfa Ddata Ymchwil Llygredd Aer (APRED). Yma gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwilwyr yn y Deyrnas Unedig sy'n gweithio ym maes llygredd aer, a gwybodaeth am eu harbenigedd a'u meysydd diddordeb.

Bristol City Council Air Quality MonitoringThis link opens in a new window - Data amser real ar ansawdd aer a meteoroleg 8 safle ym Mryste. Caiff ei diweddaru bob awr, a chyfle i lawrlwytho graffiau, adroddiadau a data.

BureauVeritasThis link opens in a new window - Data ar grynodiad o'r gronynnau a gwybodaeth archif am rwydwaith safleoedd trefol a gwledig DEFRA.

Cambridge City CouncilThis link opens in a new window - Gwybodaeth graffig ar 5 llygrydd yng Nghaergrawnt, y DU

Campaign for Clean Air in LondonThis link opens in a new window - Hafan yr ymgyrch dros aer gln yn Llundain. Y prif nod yw bodloni safonau argymelliedig Sefydliad Iechyd y Byd ar ansawdd aer ledled Llundain.

CAQF (Cornwall Air Quality Forum)This link opens in a new window - Sefydlwyd Fforwm Ansawdd Aer Cernyw (CAQF) ym 1995, gyda chynrychiolwyr o bump o gynghorau dosbarth Cernyw, Cyngor Sir Cernyw, Asiantaeth yr Amgylchedd a Choleg Cernyw. Mae Coleg Cernyw yn rhoi cymorth technegol i'r Fforwm. Mae'n cynnig arbenigedd trwy fonitro ansawdd yr aer allanol a mewnol; yn enwedig monitro llwch amgylchynol, gronynnau yn yr awyr, llygredd traffig, nitrogen diocsid, osn, mapio llygryddion ac effeithiau iechyd.

Carbon TrustThis link opens in a new window - Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon yn helpu busnesau a'r sector cyhoeddus i leihau gollyngiadau carbon

CATEThis link opens in a new window - Gwybodaeth am waith Centre for Aviation Transport and the Environment, Manchester Metropolitan University, Lloegr.

CERC - Cambridge Environmental Research ConsultantsThis link opens in a new window - Meddalwedd a gwasanaethau modelu amgylcheddol.

DefraThis link opens in a new window - Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y DU. Ansawdd Aer a?r Amgylchedd. Cynnwys strategaeth a gwybodaeth.

Directgov - 'Environment and greener living' sectionThis link opens in a new window - Directgov yw prif wefan llywodraeth San Steffan i'r cyhoedd. Mae tudalen 'Yr Amgylchedd a byw'n fwy gwyrdd' yn bwysig iawn, ac yn cynnwys gwybodaeth am newid yn yr hinsawdd, lleihau gollyngiadau carbon, gwastraff ac ailgylchu, arbed dwr ac ynni - a llu o gynghorion ar fyw bywyd gwyrddach.

DoHThis link opens in a new window - Tudalennau llygredd aer Adran Iechyd y DU

ENDSThis link opens in a new window - Environment Daily - gwybodaeth amgylcheddol Ewropeaidd

Environment AgencyThis link opens in a new window - Hafan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Environment Agency Air Quality Monitoring in WalesThis link opens in a new window - Environment Agency Air Quality Monitoring in Wales

EnviropediaThis link opens in a new window - Taflenni gwybodaeth am Ansawdd Aer a'r Amgylchedd

HE&WThis link opens in a new window - Iechyd, Amgylchedd a Gwaith. Yn cynnwys adnoddau a chysylltiadau amgylcheddol.

Heathrow AirwatchThis link opens in a new window - Data ansawdd aer cyfredol a blaenorol ar gyfer Maes Awyr Heathrow a?r Awdurdodau lleol cyfagos.

Herts & Beds Air QualityThis link opens in a new window - Real time and historic air quality data, statistics and reports for Hertfordshire and Bedfordshire

Hillingdon Air InfoThis link opens in a new window - Data a gwybodaeth am ansawdd aer Hillingdon.

Institute of Air Quality ManagementThis link opens in a new window - Gwefan ar gyfer arbenigwyr ym maes ansawdd aer

Kent Air QualityThis link opens in a new window - Data ansawdd aer Swydd Caint

London Air Quality NetworkThis link opens in a new window - Cynnwys gwybodaeth am Ansawdd Aer yn Llundain.

London Health ObservatoryThis link opens in a new window - Gwybodaeth am ansawdd aer ac iechyd Llundain

Manchester Area Pollution Advisory Council (MAPAC)This link opens in a new window - Gwybodaeth am ansawdd aer Gogledd-orllewin Lloegr

NAEIThis link opens in a new window - Hafan Rhestr Allyriadau Atmosfferig Cenedlaethol

Norfolk Air QualityThis link opens in a new window - Real time and historic air quality data, statistics and reports for Norfolk.

NSCAThis link opens in a new window - Cymdeithas Genedlaethol Aer Glân a Diogelu'r Amgylchedd.

Oxford AirwatchThis link opens in a new window - Data a gwybodaeth am ansawdd aer Rhydychen.

Real ClimateThis link opens in a new window - RealClimate - gwefan sy'n cynnwys sylwadau gwyddonwyr ar wyddoniaeth hinsawdd

SEPAThis link opens in a new window - Gwefan Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban

Stratospheric Ozone and UV MonitoringThis link opens in a new window - Hafan UK Stratospheric Ozone and UV Monitoring

Sussex Air QualityThis link opens in a new window - Data ansawdd aer Sussex

TRL Air Monitoring NetworkThis link opens in a new window - Darparu data ansawdd aer ar-lein.

UK Air QualityThis link opens in a new window - Real time and historic air quality data, statistics and reports from across the UK.

University of the West of EnglandThis link opens in a new window - Canolfan adnoddau rheoli ansawdd aer.

Welsh Air Quality Forum web siteThis link opens in a new window - Gwybodaeth am ansawdd aer Cymru

West London AirThis link opens in a new window - Arweiniad arfer gorau ar gyfer asesu effeithiau traffig ac ansawdd aer

Highways agencyThis link opens in a new window - Manylion am yr asiantaeth, gan gynnwys map ffyrdd rhyngweithiol Lloegr sy'n rhoi gwybodaeth am waith ffyrdd ac oedi tebygol.