Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Gwefannau cysylltiedig

Mae�r nifer o wefannau sy�n darparu gwybodaeth am aer ac ansawdd nodweddion amgylcheddol eraillyn dal i gynyddu�n gyflym. Dilynwch y cysylltiadau isod am restr o gysylltiadau â thudalennau Ewropeaidd, Americanaidd a thudalennau eraill o rannau eraill o�r byd. Mae gennym gysylltiadau â sefydliadau amgylcheddol, carfannau pwyso a gwefannau data meterolegol hefyd.

Nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd y gwefannau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â�r safbwyntiau a fynegir ynddynt. Ni ddylid cymryd y rhestr fel ardystiad o unrhyw fath. Ni allwn sicrhau y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig