Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]
Index 1 to 3 Isel (1-3) Index 7 to 9 Uchel (7-9)
Index 4 to 6 Cymedrol (4-6) Index 10 Uchel Iawn (10)
No Data Dim Data » Esboniad
Gweld crynodeb llygredd o bob safle monitro
  Lawrlwythwch haen KMZ i weld lefelau llygredd ar Google Earth

Croeso i Wefan Ansawdd Aer Cymru!

Croeso i wefan Ansawdd Aer Cymru. Nod y wefan yw rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am safon yr aer yng Nghymru.

Crynodeb Llygredd Aer

Mae Llygredd Aer yng Nghymru yn Cymedrol - Mynega 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          Arrow        
Noder: Mae'r gwerthoedd wedi'u seilio ar ddata dros dro, ac maen nhw'n cynrychioli'r lefelau llygredd uchaf ledled Cymru - efallai na fydd ardaloedd eraill ar yr un lefel. Am wybodaeth fanylach, gwelwch y map ar y chwith neu ewch i'r Lefelau Llygredd Cyfredol dudalen.

Am fwy o wybodaeth am ystyr y bandiau, gwelwch yr allwedd o dan y map ar y aswy

Bwletin Llygredd Aer

Cliciwch ar y cysylltiadau isod am fwletinau llygredd aer:

Rhagolwg Llygredd Aer

Cliciwch yma i weld rhagolygon o lygredd aer eich rhan chi o Gymru:

I gael mwy o wybodaeth a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud pan fydd llygredd aer CYMEDROL neu UCHEL yn cael ei ddarogan, ewch i’r tudalennau cyngor ar iechyd

Y Newyddion Diweddaraf

Welsh Air Quality Forum Annual Seminar Thursday 12 October, Caerphilly Council Chamber at Penallta House
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/2017

We are pleased to announce this years Welsh Air Quality Forum will take place on Thursday 12th October, Caerphilly Council...

» Conference Booking Form (pdf)
» Final Agenda (pdf)

Mwy

Adroddiad Diweddaraf

New Annual Report for 2016 published
Dyddiad Cyhoeddi: 06/11/2017

We are pleased to announce the release of the latest annual air quality report for Wales.

The report covers the...

» Download 2016 Annual Report - English (pdf)
» Download 2016 Annual Report - Welsh (pdf)

Mwy

Y Seminar Diweddaraf

WAQF 2017 Seminar: Policies introduction to NO2 plans and Clean Air Zones and Regional and Local Measures
Dyddiad Cyhoeddi: 19/10/2017

The 2017 Annual Air Quality Seminar was held on the 12th October at Caerphilly Council Chamber at Penallta House. The...

» Programme (pdf)
» Local Authority progress reports - an experience from Caerphilly (pdf)
By Maria Godfrey, Caerphilly
» Implementing Clean Air Zones (pdf)
By Beth Conlan, Ricardo Energy & Environment
» Remote sensing of vehicle emissions (pdf)
By Rebecca Rose, Ricardo Energy & Environment
» Making a Difference, cost effectiveness of interventions (pdf)
By Charlotte Grey, Public Health Wales
» Does vegetation reduce air pollution? (pdf)
By Laurence Jones, Centre for Ecology & Hydrology
» Living streets - walking schools (pdf)
By Rachel Maycock, Living Streets
» Measured roadside AQ improvements after the introduction of low emission buses (pdf)
By Dr Tim Barlow, TRL

Mwy