Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]
Index 1 to 3 Isel (1-3) Index 7 to 9 Uchel (7-9)
Index 4 to 6 Cymedrol (4-6) Index 10 Uchel Iawn (10)
No Data Dim Data » Esboniad
Gweld crynodeb llygredd o bob safle monitro
  Lawrlwythwch haen KMZ i weld lefelau llygredd ar Google Earth

Croeso i Wefan Ansawdd Aer Cymru!

Croeso i wefan Ansawdd Aer Cymru. Nod y wefan yw rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am safon yr aer yng Nghymru.

Crynodeb Llygredd Aer

Mae Llygredd Aer yng Nghymru yn Isel - Mynega 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Arrow                
Noder: Mae'r gwerthoedd wedi'u seilio ar ddata dros dro, ac maen nhw'n cynrychioli'r lefelau llygredd uchaf ledled Cymru - efallai na fydd ardaloedd eraill ar yr un lefel. Am wybodaeth fanylach, gwelwch y map ar y chwith neu ewch i'r Lefelau Llygredd Cyfredol dudalen.

Am fwy o wybodaeth am ystyr y bandiau, gwelwch yr allwedd o dan y map ar y aswy

Bwletin Llygredd Aer

Cliciwch ar y cysylltiadau isod am fwletinau llygredd aer:

Rhagolwg Llygredd Aer

Cliciwch yma i weld rhagolygon o lygredd aer eich rhan chi o Gymru:

I gael mwy o wybodaeth a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud pan fydd llygredd aer CYMEDROL neu UCHEL yn cael ei ddarogan, ewch i’r tudalennau cyngor ar iechyd

Y Newyddion Diweddaraf

Welsh Air Quality Forum Annual Seminar Thursday 12 October, Caerphilly Council Chamber at Penallta House
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/2017

We are pleased to announce this years Welsh Air Quality Forum will take place on Thursday 12th October, Caerphilly Council...

» Conference Booking Form (pdf)
» Final Agenda (pdf)

Mwy

Adroddiad Diweddaraf

Comparison of the Modelled National Air Quality Maps with 2015 Welsh AQ Monitoring Data
Dyddiad Cyhoeddi: 14/03/2017

» Download report (pdf)

Mwy

Y Seminar Diweddaraf

WAQF 2016 Seminar: Policy updates and developments in Air Quality Research
Dyddiad Cyhoeddi: 19/10/2016

The Annual Air Quality Seminar was held on Thursday 6th October 2016 at Caerphilly Council Chamber at Penallta House. ...

» Programme (pdf)
» State of Natural Resources Report (SoNaRR) - An assessment of sustainable management of natural resources in Wales (pdf)
By Michael Evans, Natural Resources Wales
» Air quality and the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 (pdf)
By Martin McVay, Welsh Government
» Air quality research using telematics data (pdf)
By James Tate, University of Leeds
» Non-bias review of different types of small air sensors (pdf)
By Pete Edwards, University of York
» Sources of Nickel in Pontardawe (pdf)
By Anna Font, King's College London
» Catalytic paints to reduce NOX (pdf)
By David Carslaw, AQEG
» Traffic impact on ecology (pdf)
By Ricardo and Carmarthenshire Nick Rand and Olly Matthews

Mwy