Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Lawrlwytho Haen KMZ

Drwy ddefnyddio Google Earth, neu gymhwysiad addas arall, gallwch weld y wybodaeth a'r data diweddaraf ar gyfer holl safleoedd monitro ansawdd aer awtomatig Rhwydwaith Monitro Ansawdd Aer Cymru. Mae'n hawdd dechrau arni, y cyfan sydd angen ei wneud yw dilyn y camau isod. Bydd yr enghreifftiau'n defnyddio Google Earth, ond mae cymwysiadau tebyg eraill ar gael.

Download

Defnyddiwch y ddolen isod i lawrlwytho'r ffeil KMZ. Ar ôl i chi lawrlwytho'r ffeil hon, bydd yn cael y data diweddaraf yn awtomatig bob awr
-  Lawrlwytho Ffeil KMZ

Noder: Argymhellir fersiwn 5 o Google Earth i fanteisio'n llawn ar y nodweddion yn y ffeil KMZ hon. Argymhellir cysylltiad rhyngrwyd band eang hefyd.

CAM UN: Lawrlwytho Google Earth

Gellir lawrlwytho Google Earth am ddim o Google drwy ddefnyddio cyfrifiadur personol a Mac neu Linux. Ewch i http://earth.google.com/download-earth.html a chliciwch ar y botwm 'Agree and Download' ar ôl i chi fwrw golwg ar y telerau ac amodau a'u derbyn.

Ar ôl ei lawrlwytho, agorwch y ffeil gosodwr a gadewch i Google Earth gael ei osod ar eich cyfrifiadur.

Arrow

CAM DAU: Lawrlwytho'r ffeil KMZ

Ar ôl gosod Google Earth ar eich cyfrifiadur, gallwch lawrlwytho'r ffeil KMZ sydd wedi'i datblygu'n arbennig ar gyfer Rhwydwaith Monitro Ansawdd Aer Cymru. Mae ffeil KMZ yn fath arbennig o ffeil sy'n amgodio data daearyddol ar gyfer ei arddangos mewn amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys Google Earth.
Cliciwch ar y ddolen 'Lawrlwytho Ffeil KMZ' yn y bocs ar y dde i agor y ffeil KMZ.

Arrow

CAM TRI: Agor y ffeil KMZ drwy ddefnyddio Google Earth

Trosolwg
Pan fyddwch yn agor y ffeil KMZ, bydd y glôb sy'n ymddangos yn chwyddo Cymru yn awtomatig. Ar ôl eiliad neu ddwy, bydd y map yn dangos smotiau gwahanol liwiau sy'n dangos safle'r gorsafoedd monitro, a'u lefel band llygredd aer cyfredol.
Bandiau
Cliciwch ar y ddolen 'Banding Information' ar yr ochr am fwy o wybodaeth am y bandiau a ddefnyddir ar gyfer lefelau llygredd aer.
Gweld Data Safle
Os ydych chi'n symud y cyrchwr dros unrhyw smotyn safle monitro, bydd enw'r safle yn ymddangos i'ch helpu i weld pa leoliad rydych chi'n edrych arno. Bydd clicio ar y smotyn yn gwneud i falwn ymddangos sy'n dangos gwybodaeth fanylach am lygredd aer, gan gynnwys y lefelau llygryddion diweddaraf a fesurwyd ar y safle, graff wythnosol o lefelau llygryddion, a dolenni i ganfod rhagor o wybodaeth.


Noder: Mae hawlfraint pob llun a ddangosir ar y sgrin yn eiddo i Google © ac mae'r lluniau Google Earth™ a ddangosir yn eiddo i'r perchennog priodol.