Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Dadlwytho/Cyflwyno Data

Dadlwytho Data

» Dadlwytho Data - Mynd trwy gyfres o ddewislenni i ofyn am ddata mesuredig ar y sgrn neu ar e-bost

» Download 2017 Calendar - Cyfle i lawrlwytho Calendr Tiwb Trylediad Nitrogen Deuocsid sy'n dangos cyfnodau perthnasol.

» Download 2016 Calendar - Cyfle i lawrlwytho Calendr Tiwb Trylediad Nitrogen Deuocsid sy'n dangos cyfnodau perthnasol.

Cyflwyno Data

» Cyflwyno Data - Cyflwyno data monitro anawtomatig i Gronfa Ddata Ansawdd Aer Cymru (angen enw defnyddiwr a chyfrinair).

Mae angen enwau'r rhwydwaith, y wefan a'r paramedr wrth gyflwyno data monitro ar gyfer safleoedd anawtomatig. Cliciwch yma to search for the ids of a monitoring site.

Chwilio am statws cyflwyno data diawtomatigyma.