Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Lefelau Llygredd Cyfredol

« Yn ôl i'r hafan

Lefelau llygredd a fesurwyd ledled Cymru

Gweld Uchafsymiau 24 awr


Safle Osn
µg/m³
Nitrogen
deuocsid
µg/m³
Sylffwr
deuocsid
µg/m³
Gronynnau < 2.5um
µg/m³
Gronynnau < 10um
µg/m³
Diweddarwyd
Bryn Aston  73 (3 Isel) 1 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 04:00
Ynys Môn Felin Cafnan  n/m n/m n/m 8 (1 Isel) 12 (1 Isel) 13/12/2017 02:00
Llynfaes, Ynys Môn  n/m n/m n/m 11 (1 Isel) 22 (2 Isel) 13/12/2017 02:00
Ynys Môn Brynteg  n/m n/m n/m 6 (1 Isel) 11 (1 Isel) 13/12/2017 02:00
Caerffili Islwyn Road Wattsville  n/m 7 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 03:00
Stryd Gwyn Caerffili  n/m 12 (1 Isel) n/m n/m 23 (2 Isel) 13/12/2017 03:00
Stryd Fawr Coed Duon Caerffili  n/m 6 (1 Isel) n/m n/m 14 (1 Isel) 13/12/2017 03:00
ochr y ffordd Hafod-yr-ynys  n/m 61 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 04:00
Ffordd Nantgarw  n/m 6 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 01:00
Caerffili Fochriw  n/m n/m n/m - 10 (1 Isel) 13/12/2017 05:00
Canolfan Caerdydd  43 (2 Isel) 19 (1 Isel) 1 (1 Isel) 9 (1 Isel) 16 (1 Isel) 13/12/2017 04:00
Casgwent A48  n/m 11 (1 Isel) n/m 7 (1 Isel) 14 (1 Isel) 13/12/2017 04:00
Cwmbrân  48 (2 Isel) 7 (1 Isel) n/m n/m 13 (1 Isel) 13/12/2017 05:00
Bro Morgannwg ffordd Windsor Penarth  44 (2 Isel) 8 (1 Isel) n/m n/m 50 (3 Isel) 13/12/2017 02:00
Marchlyn Mawr  - - n/m n/m n/m 13/12/2017 05:00
Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd  n/m - n/m - - 13/12/2017 05:00
Cyffordd M4 Casnewydd 25  34 (2 Isel) 64 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 05:00
Ffordd Cymla / Gerddi Victoria  n/m 19 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 02:00
Arberth  63 (2 Isel) 1 (1 Isel) 13 (1 Isel) n/m 9 (1 Isel) 13/12/2017 04:00
Ffordd Theodore Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 18 (2 Isel) 13/12/2017 05:00
Stryd y Tywysog 2 Port Talbot  n/m n/m n/m 7 (1 Isel) 17 (2 Isel) 13/12/2017 05:00
Port Talbot Margam  57 (2 Isel) 13 (1 Isel) 2 (1 Isel) 12 (2 Isel) 22 (2 Isel) 13/12/2017 04:00
Ysgol Dyffryn, Port Talbot  n/m n/m n/m n/m - 13/12/2017 05:00
Dociau Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 14 (1 Isel) 13/12/2017 05:00
Ffordd Talbot Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 14 (1 Isel) 13/12/2017 05:00
Parc Twll yn y Wal Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 20 (2 Isel) 13/12/2017 05:00
Cwningar bach Port Talbot   n/m n/m n/m n/m 18 (2 Isel) 13/12/2017 05:00
Broadway Rhondda-Cynon-Taf  n/m 6 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 02:00
Ffordd Gelliwastad Pontypridd   n/m 2 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 02:00
Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth  n/m n/m n/m n/m 11 (1 Isel) 13/12/2017 05:00
Rhondda lludw mynydd  n/m 31 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 03:00
Llys yr Orsaf Abertawe Stryd Fawr  n/m 31 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 03:00
Ochr y ffordd, Abertawe  n/m 33 (1 Isel) n/m 15 (2 Isel) 18 (2 Isel) 13/12/2017 04:00
Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe  - - n/m - n/m 13/12/2017 05:00
Abertawe Hafod DOAS  61 (2 Isel) 65 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 04:00
Abertawe Thomas san DOAS  87 (3 Isel) 21 (1 Isel) - n/m n/m 13/12/2017 05:00
Ochr y ffordd, Morfa, Abertawe  57 (2 Isel) 6 (1 Isel) n/m n/m n/m 13/12/2017 04:00
Twynyrodyn  n/m n/m n/m - - 13/12/2017 05:00
Wrecsam  n/m 57 (1 Isel) 5 (1 Isel) n/m n/m 13/12/2017 05:00

Allwedd

  Caiff llygredd aer ei fesur ar raddfa o Bwyntiau Mynegai 1 . 10 sy.n cael eu grwpio i.r Bandiau canlynol:
» Cael gwybod mwy am y raddfa ansawdd yr awyr.

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Band Low Moderate High Very high