Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Lefelau Llygredd Cyfredol

« Yn ôl i'r hafan

Lefelau llygredd a fesurwyd ledled Cymru

Gweld Uchafsymiau 24 awr


Safle Osn
µg/m³
Nitrogen
deuocsid
µg/m³
Sylffwr
deuocsid
µg/m³
Gronynnau < 2.5um
µg/m³
Gronynnau < 10um
µg/m³
Diweddarwyd
Bryn Aston  52 (2 Isel) 7 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 10:00
Ynys Môn Felin Cafnan  n/m n/m n/m 7 (1 Isel) 11 (1 Isel) 23/02/2018 06:00
Ynys Môn Penhesgyn 3  n/m n/m n/m 5 (1 Isel) 9 (1 Isel) 23/02/2018 06:00
Llynfaes, Ynys Môn  n/m n/m n/m 7 (1 Isel) 17 (2 Isel) 23/02/2018 06:00
Ynys Môn Brynteg  n/m n/m n/m 6 (1 Isel) 11 (1 Isel) 23/02/2018 06:00
Caerffili Islwyn Road Wattsville  n/m 23 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 09:00
Stryd Gwyn Caerffili  n/m 30 (1 Isel) n/m n/m 27 (2 Isel) 23/02/2018 08:00
Stryd Fawr Coed Duon Caerffili  n/m 34 (1 Isel) n/m n/m 26 (2 Isel) 23/02/2018 08:00
ochr y ffordd Hafod-yr-ynys  n/m 74 (2 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 10:00
Ffordd Nantgarw  n/m 33 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 10:00
Caerffili Fochriw  n/m n/m n/m 21 (2 Isel) 25 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Canolfan Caerdydd  25 (1 Isel) 24 (1 Isel) 1 (1 Isel) 30 (3 Isel) 38 (3 Isel) 23/02/2018 10:00
Casgwent A48  n/m 37 (1 Isel) n/m 26 (3 Isel) 36 (3 Isel) 23/02/2018 10:00
Cwmbrân  36 (2 Isel) 23 (1 Isel) n/m n/m 21 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Bro Morgannwg ffordd Windsor Penarth  31 (1 Isel) 29 (1 Isel) n/m n/m 35 (3 Isel) 23/02/2018 07:00
Marchlyn Mawr  - - n/m n/m n/m 23/02/2018 10:00
Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd  n/m - n/m - - 23/02/2018 10:00
Cyffordd M4 Casnewydd 25  17 (1 Isel) 45 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 10:00
Ffordd Cymla / Gerddi Victoria  n/m 51 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 07:00
Arberth  44 (2 Isel) 14 (1 Isel) 18 (1 Isel) n/m 30 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Ffordd Theodore Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 28 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Stryd y Tywysog 2 Port Talbot  n/m n/m n/m 23 (2 Isel) 28 (2 Isel) 23/02/2018 09:00
Port Talbot Margam  50 (2 Isel) 15 (1 Isel) 1 (1 Isel) 24 (3 Isel) 28 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Ysgol Dyffryn, Port Talbot  n/m n/m n/m n/m - 23/02/2018 10:00
Dociau Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 31 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Ffordd Talbot Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 32 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Parc Twll yn y Wal Port Talbot  n/m n/m n/m n/m 32 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
Cwningar bach Port Talbot   n/m n/m n/m n/m 35 (3 Isel) 23/02/2018 10:00
Broadway Rhondda-Cynon-Taf  n/m 36 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 07:00
Ffordd Gelliwastad Pontypridd   n/m 61 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 07:00
Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth  n/m n/m n/m n/m - 23/02/2018 10:00
Rhondda lludw mynydd  n/m 107 (2 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 08:00
Llys yr Orsaf Abertawe Stryd Fawr  n/m 63 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 09:00
Ochr y ffordd, Abertawe  n/m 68 (2 Isel) n/m 23 (2 Isel) 31 (2 Isel) 23/02/2018 10:00
ffordd Morfa, Abertawe NOX  n/m 25 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 10:00
Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe  - - n/m - n/m 23/02/2018 10:00
Abertawe Hafod DOAS  41 (2 Isel) 57 (1 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 08:00
Abertawe Thomas san DOAS  66 (2 Isel) 59 (1 Isel) - n/m n/m 23/02/2018 10:00
Parc Lefel Cwm, Abertawe  31 (1 Isel) 76 (2 Isel) n/m n/m n/m 23/02/2018 10:00
Twynyrodyn  n/m n/m n/m - - 23/02/2018 10:00
Wrecsam  n/m 46 (1 Isel) 2 (1 Isel) n/m n/m 23/02/2018 10:00

Allwedd

  Caiff llygredd aer ei fesur ar raddfa o Bwyntiau Mynegai 1 . 10 sy.n cael eu grwpio i.r Bandiau canlynol:
» Cael gwybod mwy am y raddfa ansawdd yr awyr.

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Band Low Moderate High Very high