Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Lefelau Llygredd Cyfredol

« Yn ôl i'r hafan

Lefelau llygredd a fesurwyd ledled Cymru

Gweld Uchafsymiau 24 awr


Safle Osn
µg/m³
Nitrogen
deuocsid
µg/m³
Sylffwr
deuocsid
µg/m³
Gronynnau < 2.5um
µg/m³
Gronynnau < 10um
µg/m³
Diweddarwyd
Aston Hill  68 (3 Isel) 1 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 16:00
  n/m n/m n/m 15 (2 Isel) 20 (2 Isel) 22/10/2017 16:00
Llynfaes, Ynys Môn  n/m n/m n/m 12 (2 Isel) 17 (2 Isel) 22/10/2017 16:00
  n/m n/m n/m 8 (1 Isel) 12 (1 Isel) 22/10/2017 16:00
  n/m 46 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 17:00
**Caerphilly White Street  n/m 17 (1 Isel) n/m n/m 13 (1 Isel) 22/10/2017 12:00
**Caerphilly Blackwood High Street  n/m 12 (1 Isel) n/m n/m 13 (1 Isel) 22/10/2017 12:00
  n/m 56 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 16:00
  n/m 8 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 09:00
  n/m n/m n/m 13 (2 Isel) 8 (1 Isel) 22/10/2017 16:00
Canolfan Caerdydd  58 (2 Isel) 10 (1 Isel) - 4 (1 Isel) 13 (1 Isel) 22/10/2017 17:00
Casgwent A48  n/m 34 (1 Isel) n/m 6 (1 Isel) - 22/10/2017 17:00
Cwmbrân  66 (2 Isel) 4 (1 Isel) n/m n/m 28 (2 Isel) 22/10/2017 17:00
  63 (2 Isel) 4 (1 Isel) n/m n/m 20 (2 Isel) 22/10/2017 06:00
Marchlyn Mawr  - - n/m n/m n/m 22/10/2017 17:00
Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd  n/m - n/m - - 22/10/2017 17:00
  37 (2 Isel) 74 (2 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 17:00
  n/m 8 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 06:00
Arberth  54 (2 Isel) 1 (1 Isel) 4 (1 Isel) n/m 11 (1 Isel) 22/10/2017 16:00
** Port Talbot Theodore Road  n/m n/m n/m n/m - 22/10/2017 17:00
  n/m n/m n/m 5 (1 Isel) 17 (2 Isel) 22/10/2017 16:00
Port Talbot Margam  63 (2 Isel) 9 (1 Isel) 1 (1 Isel) 7 (1 Isel) 18 (2 Isel) 22/10/2017 16:00
Port Talbot Dyffryn School  n/m n/m n/m n/m 34 (3 Isel) 22/10/2017 16:00
Port Talbot Docks  n/m n/m n/m n/m 15 (1 Isel) 22/10/2017 17:00
** Port Talbot Talbot Road  n/m n/m n/m n/m 13 (1 Isel) 22/10/2017 17:00
** Port Talbot Twll-yn-y-Wal Park  n/m n/m n/m n/m 20 (2 Isel) 22/10/2017 17:00
  n/m n/m n/m n/m 28 (2 Isel) 22/10/2017 17:00
  n/m 27 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 17:00
Rhondda Pontypridd Gelliwastad Rd  n/m 2 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 06:00
  n/m n/m n/m n/m 8 (1 Isel) 22/10/2017 17:00
  n/m 36 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 12:00
Swansea Station Court High Street  n/m 29 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 16:00
Ochr y ffordd, Abertawe  n/m 9 (1 Isel) n/m 12 (2 Isel) 19 (2 Isel) 22/10/2017 16:00
Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe  - - n/m - n/m 22/10/2017 17:00
  64 (2 Isel) 13 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 16:00
Abertawe Thomas san DOAS  75 (3 Isel) 19 (1 Isel) - n/m n/m 22/10/2017 17:00
Ochr y ffordd, Morfa, Abertawe  64 (2 Isel) 4 (1 Isel) n/m n/m n/m 22/10/2017 16:00
Twynyrodyn  n/m n/m n/m - - 22/10/2017 17:00
Wrecsam  n/m 5 (1 Isel) 2 (1 Isel) n/m n/m 22/10/2017 16:00

Allwedd

  Caiff llygredd aer ei fesur ar raddfa o Bwyntiau Mynegai 1 . 10 sy.n cael eu grwpio i.r Bandiau canlynol:
» Cael gwybod mwy am y raddfa ansawdd yr awyr.

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Band Low Moderate High Very high