Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Lefelau Llygredd Cyfredol

« Yn ôl i'r hafan

Lefelau llygredd a fesurwyd ledled Cymru

Gweld Uchafsymiau 24 awr


Safle Osn
µg/m³
Nitrogen
deuocsid
µg/m³
Sylffwr
deuocsid
µg/m³
Gronynnau < 2.5um
µg/m³
Gronynnau < 10um
µg/m³
Diweddarwyd
Aston Hill  72 (3 Isel) 1 (1 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 12:00
  n/m n/m n/m 3 (1 Isel) 7 (1 Isel) 29/04/2017 13:00
Llynfaes, Ynys Môn  n/m n/m n/m 3 (1 Isel) 5 (1 Isel) 29/04/2017 13:00
  n/m n/m n/m 2 (1 Isel) 5 (1 Isel) 29/04/2017 13:00
**Caerphilly White Street  n/m 36 (1 Isel) n/m n/m 18 (2 Isel) 29/04/2017 12:00
**Caerphilly Blackwood High Street  n/m 65 (1 Isel) n/m n/m - 29/04/2017 13:00
  n/m 60 (1 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 12:00
  n/m 10 (1 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 09:00
  n/m n/m n/m 3 (1 Isel) 10 (1 Isel) 29/04/2017 11:00
Canolfan Caerdydd  40 (2 Isel) 8 (1 Isel) 21 (1 Isel) 6 (1 Isel) 10 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
Casgwent A48  n/m 41 (1 Isel) n/m 10 (1 Isel) 15 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
Cwmbrân  59 (2 Isel) 5 (1 Isel) n/m n/m 12 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
  39 (2 Isel) 33 (1 Isel) n/m n/m - 29/04/2017 13:00
Marchlyn Mawr  82 (3 Isel) - n/m n/m n/m 29/04/2017 11:00
Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd  n/m 7 (1 Isel) n/m 8 (1 Isel) 10 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
  27 (1 Isel) 57 (1 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 11:00
  n/m 24 (1 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 06:00
Arberth  77 (3 Isel) 1 (1 Isel) 4 (1 Isel) n/m 7 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
** Port Talbot Theodore Road  n/m n/m n/m n/m 12 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
  n/m n/m n/m 4 (1 Isel) 14 (1 Isel) 29/04/2017 11:00
Port Talbot Margam  57 (2 Isel) 7 (1 Isel) 1 (1 Isel) 4 (1 Isel) 12 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
Port Talbot Dyffryn School  n/m n/m n/m n/m 18 (2 Isel) 29/04/2017 12:00
Port Talbot Docks  n/m n/m n/m n/m 14 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
** Port Talbot Talbot Road  n/m n/m n/m n/m 14 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
** Port Talbot Twll-yn-y-Wal Park  n/m n/m n/m n/m 14 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
  n/m n/m n/m n/m 31 (2 Isel) 29/04/2017 12:00
Rhondda Cynon Taf Nantgarw  n/m n/m n/m n/m - 29/04/2017 13:00
  n/m 46 (1 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 11:00
Rhondda Pontypridd Gelliwastad Rd  n/m 31 (1 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 06:00
  n/m n/m n/m n/m 23 (2 Isel) 29/04/2017 11:00
  n/m 76 (2 Isel) n/m n/m n/m 29/04/2017 07:00
Swansea Station Court High Street  n/m - n/m n/m n/m 29/04/2017 13:00
Ochr y ffordd, Abertawe  n/m 34 (1 Isel) n/m 9 (1 Isel) 12 (1 Isel) 29/04/2017 12:00
Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe  - - n/m - n/m 29/04/2017 13:00
  - - n/m n/m n/m 29/04/2017 13:00
Abertawe Thomas san DOAS  - - - n/m n/m 29/04/2017 13:00
Ochr y ffordd, Morfa, Abertawe  - - n/m n/m n/m 29/04/2017 13:00
Twynyrodyn  n/m n/m n/m - - 29/04/2017 13:00
Wrecsam  n/m 27 (1 Isel) 14 (1 Isel) n/m n/m 29/04/2017 12:00

Allwedd

  Caiff llygredd aer ei fesur ar raddfa o Bwyntiau Mynegai 1 . 10 sy.n cael eu grwpio i.r Bandiau canlynol:
» Cael gwybod mwy am y raddfa ansawdd yr awyr.

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Band Low Moderate High Very high