Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Newidiadau i ddata wed'i gadarnhau

O bryd i'w gilydd, mae data yr adroddwyd ei fod wedi'i gadarnhau yn cael ei newid neu ei ddileu wedi hynny ar ôl i'r Uned QA/QC dderbyn gwybodaeth newydd. Yma, gellir edrych yn fanylach ar safleoedd i weld a oes unrhyw ddata wedi'i newid. Mae'r offeryn hwn yn dangos newidiadau i safleoedd monitro AURN yn unig.

Mae manylion newidiadau sylweddol i ddata wedi'i gadarnhau a welir ar y dudalen hon ar gyfer gorsafoedd monitro awtomatig ers 2009. Gall newidiadau o'r fath gynnwys ychwanegu neu ddileu adrannau mawr o ddata, neu newidiadau a fyddai'n effeithio'n sylweddol ar ystadegau gormodiant ar gyfer set ddata.

Gall manylion am y broses dilysu a chadarnhau data fod o ddiddordeb hefyd.

Dewiswch y safle sydd o ddiddordeb i chi o'r gwymplen am restr o'r newidiadau hyn.

Oherwydd y lefel uchel o ddiddordeb gan y cyhoedd, mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cymryd y penderfyniad i ddarparu cadarnhad o'r canlyniadau monitro o'r orsaf yma yn uniongyrchol i wefan Fforwm Ansawdd Aer Cymru. Bydd y data yn cael eu uwchlwytho yn chwarterol. Os gwelwch yn dda nodwch bod nodyn ar wahân ar y Gweithdrefnau Gwirio a Chadarnhau data ar gyfer y Cyfleuster Monitro Symudol Stryd y Tywysog.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dewiswch y safle monitro i weld manylion unrhyw newidiadau i ddata wedi'i gadarnhau.