Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Gwybodaeth am hygyrchedd

Cynlluniwyd y wefan hon fel ei bod mor hwylus phosibl i bawb ei defnyddio. Isod, ceir gwybodaeth am sut i ddefnyddio'r wefan. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar sut i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddio'r wefan hon.

Bysellau cyrchu

Mae'r bysellau cyrchu yn eich galluogi i bori drwy'r wefan heb ddefnyddio llygoden. Isod, fe welwch chi restr o'r bysellau cyrchu i'w defnyddio gyda'r wefan hon ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut i'w defnyddio gyda phorwyr amrywiol.

Bysell Gyrchu Adran
0 Hafan
1 Ansawdd Aer
2 Data
3 Adran Tueddiadau
4 Adroddiadau
5 Cysylltiadau
6 Aelodau
A Gwybodaeth am hygyrchedd
I Am y safle hwn
M Map o'r Wefan
L Newid iaith
S Osgoi'r dudalen lywio

Sut i ddefnyddio'r Bysellau Cyrchu

Gallwch ddefnyddio'r bysellau cyrchu mewn sawl modd, yn dibynnu ar ba borwr sydd gennych. Gwelir rhai o'r porwyr mwyaf poblogaidd isod, gyda chyfarwyddiadau byr ar ddefnyddio'r bysellau cyrchu.

Porwr Sut i ddefnyddio
Internet Explorer 5+ Daliwch fysell ALT i lawr, pwyswch rif y fysell gyrchu, gollyngwch y ddwy fysell a phwyswch ENTER
Firefox and Mozilla Defnyddwyr cyfrifiadur personol
Daliwch fysell ALT i lawr a phwyswch rif y fysell gyrchu

Defnyddwyr cyfrifiadur Mac
Daliwch fysell CTRL i lawr a phwyswch rif y fysell gyrchu
Opera Daliwch fysell Shift i lawr a phwyswch Escape, gollyngwch y ddwy fysell, a phwyswch rif y fysell gyrchu
Safari (Mac) Daliwch fysell CTRL i lawr a phwyswch rif y fysell gyrchu