Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Am y safle hwn

Datblygwyd y wefan hon gan Ricardo-AEA, ar ran Fforwm Ansawdd Aer Cymru.

Map o'r Wefan

Os hoffech weld map o'r wefan a mynd i'r dudalen berthnasol yn uniongyrchol, cliciwch yma.

Manylion Cyswllt

Os hoffech gysylltu â ni yn uniongyrchol, anfonwch ebost at: info@welshairquality.co.uk

Ymwadiad Cynnwys

Darperir y wybodaeth ar y wefan hon er hwylustod fel rhan o'r gwasanaeth a gynigiwn. Fodd bynnag, ni all Fforwm Ansawdd Aer Cymru a'r Gweinyddiaethau Datganoledig dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb neu gynnwys y wefan. Cyfrifoldeb yr ymwelwyr fydd penderfynu a ddylent ddibynnu ar y wybodaeth hon.

Ystadegau Defnydd

Cliciwch yma i weld Ystadegau ar y defnydd or wefan hon.